האתגר של שקד (ניצן צבי כהן, דבר ראשון)

לחרדים אין אמון במערכת המשפט ושקד ממליצה: תדאגו שחרדים יתמודדו על תפקיד שופטים. בכנס השני של המכון החרדי למחקרי מדיניות אמרה שרת המשפטים כי “שנים רבות המגזר עצמו לא רצה להשתלב במערכת”. על הביקורת נגד תכנית הצוערים המתקיימת בהפרדה מגדרית: “אם זה התנאי לצירוף חרדים לעולם העבודה אני מוכנה לעמוד בתנאי הזה”.