• En
 • ההורים ממשכנים את הדירה כדי שהבת תוכל ללמוד: מי יממן את המהפכה בחברה החרדית? (מירב ארלוזורוב, דה מרקר)

  "לצעירות חרדיות אסור ללמוד באקדמיה, אך ההצפה במקצועות החינוך במגזר הובילה חלק מהסמינרים להיפתח לתוכניות הכשרה סמי-אקדמיות בתחומי ההנדסה והמחשבים. האם המדינה צריכה להמשיך לממן את ההסתגרות החרדית – בתקווה שמדובר בתחנת מעבר בדרך להשתלבות?”

  בכתבה הוצגו נתונים הממחישים את השילוב הגובר של צעירות חרדיות במשלחי יד בתחום ההיי-טק, נתונים ממחקר של המשנה לוי"ר, ניצה (קלינר) קסיר.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן