• En
  • ההורים ממשכנים את הדירה כדי שהבת תוכל ללמוד: מי יממן את המהפכה בחברה החרדית? (מירב ארלוזורוב, דה מרקר)

    “לצעירות חרדיות אסור ללמוד באקדמיה, אך ההצפה במקצועות החינוך במגזר הובילה חלק מהסמינרים להיפתח לתוכניות הכשרה סמי-אקדמיות בתחומי ההנדסה והמחשבים. האם המדינה צריכה להמשיך לממן את ההסתגרות החרדית – בתקווה שמדובר בתחנת מעבר בדרך להשתלבות?”

    מירב ארלוזורוב נעזרה בכתבתה במחקרה של ניצה (קלינר) קסיר על מנת להראות את אחוזי שיעור הנשים החרדיות המועסקות בתחום ההיי-טק.