הוועדה לקביעת מדדים ויעדים לתכניות תעסוקה – בהשתתפות המשנה ליו"ר, ניצה (קלינר) קסיר – הגישה את המלצותיה

הוועדה לקביעת מדדים ויעדים לתכניות תעסוקה, הוקמה מתוקף החלטת ממשלה 2594 מתוך הכרה בצורך לעבור מהמדיניות שהייתה קיימת עד כה ושהתמקדה בשיעורי התעסוקה, למדיניות המתמקדת גם באיכות התעסוקה דרך פרמטרים של רמת שכר התמדה בעבודה, קידום בעבודה והיקף המשרה.

על חברי הצוות נמנו גורמים מגופים שונים העוסקים בקידום תעסוקת אוכלוסיות חלשות בחברה בישראל: משרד העבודה והרווחה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המועצה הלאומית לכלכלה, המכון החרדי למחקרי מדיניות, בנק ישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הדוח המסכם של עבודת הוועדה – לו הייתה שותפה ניצה (קלינר) קסיר – בוחן את שאלת איכות התעסוקה ואת החסמים השונים של אוכלוסיות מיוחדות, על מנת שניתן יהיה למקד את תכניות התעסוקה בתעסוקת איכותית, ולהתאים בהתאם את המדדים להערכת תכניות התעסוקה בארץ. הדוח מנתח את המצב הקיים והחסמים העיקריים לתעסוקה איכותית בכל אחת מהאוכלוסיות היעד שנקבעו: חרדים, יוצאי אתיופיה, ערבים ואנשים עם מוגבלות, תוך הבחנה בין נשים וגברים. המלצות הוועדה קבעו את המדדים לתעסוקה איכותית בתכניות תעסוקה בהתייחסות לאוכלוסיות המיוחדות במדינת ישראל.