• En
 • עני וטוב לו (ניצן צבי כהן, דבר ראשון)

  לקראת הכנס השנתי השני של המכון, פורסמה בדבר ראשון כתבה על נושא העוני בחברה החרדית, ובחינת איכות החיים על פי המחקר החדש.

  למרות שיעור העוני הגבוה בקרב האוכלוסייה החרדית, 71% מרוצים ממצבם הכלכלי. כך עולה מדו”ח שפרסם המכון החרדי למחקרי מדיניות.
  על פי מחברי הדו”ח, ההגדרה הרווחת למושג “עוני” אינה מתאימה לחברה החרדית וזאת בשל השוני בין תרבות הצריכה של שאר האוכלוסייה לזו החרדית, המבוססת על צרכנות משותפת, קהילתיות ועזרה הדדית.

   

  דילוג לתוכן