היכרות עם הכלכלה והחברה הישראלית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר לצוערים לשלטון המקומי

ב-25 לספטמבר 2019, נערכה הרצאה לצוערים לשלטון המקומי באכסניית בית וגן, בנושא היכרות עם הכלכלה והחברה הישראלית. ההרצאה הועברה בירושלים על ידי ניצה (קלינר) קסיר.

ההרצאה סקרה מספר נושאים:

  • המצב הכלכלי-חברתי
  • חרדים
  • מדיניות ותעסוקת חרדים – מאז שנות האלפיים
  • ערביי ישראל
  • השלכות של השילוב החלקי של ערביי ישראל
  • מדיניות ממשלתית- רציונל, עקרונות, מדיניות בשטח והשלכות
  • מבט קדימה