הכלכלה הייחודית של החברה החרדית, והשימוש במזומן (יום עיון, מחלקת המטבע של בנק ישראל והמכון החרדי למחקרי מדיניות)

אנשי מחלקת המטבע בבנק ישראל בראשות ד”ר אילן שטיינר הגיעו למכון החרדי למחקרי מדינות והשתתפו ביום עיון שעסק בהצגת הכלכלה החרדית ודפוסי השימוש במזומן הקיימים בה.

את היום פתחו יו”ר המכון, אלי פלאי, שברך את הנוכחים, והמשנה ליו”ר, ניצה (קלינר) קסיר, שהציגה את החזון ואת מודל העבודה הייחודי של המכון.

לאחר הצגת המכון הרצתה קסיר על הכלכלה הייחודית של החברה החרדית והשימוש במזומן. בהרצאתה היא התמקדה בניתוח של אופני ההתנהלות הייחודים של האוכלוסייה החרדית. ההרצאה לוותה בהצגה של נתונים, שמהם עלה, בין היתר, כי על אף רמת ההכנסות בחברה החרדית הנמוכה באופן משמעותי משל החברה הכללית ושיעורי העוני הגבוהים בקרבה, משקי הבית במגזר החרדי מתנהלים באופן מחושב, והיקף הוצאותיהם לצריכה נמוך באופן משמעותי מאשר במגזר הכללי. כמו כן, שיעור החוסכים מההכנסה השוטפת מקרב משקי הבית במגזר החרדי גבוה מהמצופה ביחס לרמת ההכנסה ואף נמצא בשנים האחרונות בעלייה.

על רקע הנתונים, הציגה קסיר את דפוסי ההתנהלות הכלכלית המתבססת רבות על סיוע ועזרה מהקהילה, ועל מנגנונים קהילתיים של רכישות מרוכזות המסייעות להפחית את העלויות המוטלות על הלקוחות. דפוסי התנהלות אלו מתבססים במקרים רבים על שימוש בכסף מזומן, ועל גורמים נוספים שאף הם מביאים לעלייה בשיעור השימוש במזומן כגון: שימוש במזומן ככלי להתנהלות כלכלית נבונה עבור בעלי הכנסה נמוכה, שימוש מועט בחשבונות בנק מטעמים הלכתיים, חשיפה נמוכה לאמצעים דיגיטליים, שימוש רב של ילדים במזומן לקניות עבור משק הבית, תרומות והלוואות בין פרטים שמתנהלים במזומן ועוד.

לאחר מכן, נערך פנל ושולחן עגול בנושא השימוש במזומן בעסקים הפועלים בקרב החברה החרדית. בפנל השתתפו דיין בכיר לדיני ממונות מבית דינו של הרב קרליץ בבני ברק, ישראל גוטמן – יועץ כלכלי למשקי בית במגזר החרדי מארגון מסילה, זאבי ויינריך – מנהל סניף ברשת “יש”, ויצחק חסדיאל – מנהל מגזרים ייחודיים בבנק לאומי שאף ניהל בעבר סניפים שונים של הבנק בריכוזים חרדים בירושלים ובבני ברק. המשתתפים בפנל הציגו את הבעיות ודנו באתגרים השונים הקיימים בנושא השימוש במזומן במגזר החרדי והאפשרויות השונות להביא לצמצום השימוש בו.

בהמשך היום, התקיים סיור משותף של אנשי המכון ונציגי הבנק בישיבת מיר בירושלים. במהלך הסיור הם ביקרו בבניין הישיבה ונפגשו עם מנהלי גמ”ח הכספים “אהבת חסד” הפועל בסמוך לישיבה ונציגי הארגונים המנהלים את מערך המכירות הקהילתיות הנרחב שקיים בישיבה ומספק מידי חודש מוצרי יסוד וצריכה עבור אלפי תלמידי ואברכי הישיבה. ראשי הארגונים והגמ”חים הציגו בפניהם את מודל הסיוע הקהילתי אותו הם בנו, ודנו בבעיות השונות המקשות על התנהלותם.