הכנס השנתי של מכון אהרן למדיניות כלכלית – אלי פלאי – האם הממשלה מתמודדת עם אתגרי הצמיחה והקטנת העוני

יו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, אלי פלאי, הופיע במושב השני בכנס אהרון למדיניות כלכלית שנערך ב־24.5.2018 ועסק בנושא: “האם הממשלה מתמודדת עם אתגרי הצמיחה והקטנת העוני?”

בכנס דיבר פלאי על תפיסת העוני בקרב חרדים (באופן כללי שביעות הרצון מהמצב הכלכלי גבוהה, על כך ראו “על תרבות ועוני” – ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי. בנוסף, חשוב להבדיל בצורך בין הכשרה מקצועית לעומת הכשרה אקדמית. בחברה החרדית יש הון אנושי גבוה, וניתן לנצלו בצורה טובה יותר על ידי מתן הכשרות מתאימות. ניצול ההון האנושי בצורה טובה יותר יגרור, כמובן, שיפור במדדי העוני.