• En
 • הכנס השנתי של JFN – ניצה (קלינר) קסיר – תעסוקה בחברה החרדית

  המשנה ליו”ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, הרצתה בנושא עוני בחברה החרדית בכנס Jewish Funders Network’ שהתקיים ב-12.3.2018. להלן עיקרי דבריה.

  בשנים האחרונות נרשמה עלייה בנתוני התעסוקה של חרדים, אך למרות עלייה זו, התמונה המלאה שונה וקצת פחות אופטימיים.

  המאפיינים הייחודים בתעסוקה בחברה החרדית

  יש מספר מאפיינים השונים מהותית בין החברה בחרדית לשאר האוכלוסייה. ראשית, החינוך בחברה החרדית הוא מוכוון לעיצוב אישיות, ולא להכנה לשוק התעסוקה, בניגוד לחינוך הכללי. מאפיין נוסף הוא שנשים הן במקרים רבים המפרנסות העיקריות, כאשר הגבר מתעסק בלימוד תורה. מאפיין ייחודי נוסף הוא גודל המשפחה: לחרדים משפחות גדולות יותר, דבר שבמקרים רבים גורר שהמפרנס המשני נושא בעול גידול הילדים ומשימות הבית, ולכן ההסתמכות על המפרנס העיקרי משמעותית יותר. מאפיין נוסף ואחרון הוא העדפה לסגנון חיים מופרד מהחברה הכללית: מגורים בשכונות ייעודיות, סביבת עבודה דתית וכדומה.

  תעסוקת נשים

  ניתוח הנתונים מראה שנשים חרדיות עובדות בממוצע כ־20% שעות פחות מנשים לא חרדיות. כמובן, עבודה חלקית גוררת שכר נמוך יותר, בעיה משמעותית כיוון שנשים אלו הן המפרנס העיקרי במשפחה.

  סיבה נוספת למשכורת הממוצעת המוכה היא התחום שבו נשים עובדות: בחברה החרדית שיעור התעסוקה במקצועות ההוראה הוא כ־44%, בו השכר הממוצע נמוך, בעוד בחברה הכללית שיעור התעסוקה במקצועות ההוראה הוא כ־19%. שיעור התעסוקה הגבוה במקצוע גם גורם לאי־כיבוד הזכויות של העובדות ע”י מעסיקים, משום שניתן להחליף את העובדת בקלות.

  לקריאה נוספת: ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי, "בין בחירה לאין ברירה, מה משפיע על היקף שעות העבודה של נשים חרדיות"

  תעסוקת גברים

  גם אצל גברים חרדיים כמות שעות העבודה הממוצע נמוך מאצל גברים באוכלוסייה הכללית, כ־20% פחות. סיבה זו היא אחת הסיבות שגברים חרדיים מועסקים מרווחים בממוצע כ־45% פחות מגברים לא חרדיים. בדומה לנשים חרדיות, גם שיעור התעסוקה באשכול החינוך גדול אצל גברים חרדיים ביחס לאוכלוסייה הכללית, כ־30% לעומת 5% באוכלוסייה הכללית.

  מה מונע מגברים חרדיים להשתלב בשוק העבודה?

  ישנן מספר חסמים העומדים בפני גברים חרדיים המנסים להשתלב בשוק העבודה: ראשית, החינוך במערכת מוכוון ללימודי תורה, וממשיך לשנים רבות (בדרך כלל לפחות עד גיל 23-24). סיום הלימודים בגיל מאוחר ונישואים בגיל צעיר יחסית לשאר האוכלוסייה גורמים לכך שהגברים החרדים מתחילים לעבוד כשיש להם כבר ילדים, בהם צריך לתמוך והם לא יכולים להרשות לעצמם הכשרה. לעובדה זו יש גם צד חיובי על העסקת חרדים: גברים בעלי ילדים מפגינים מחויבות גדולה יותר לעבודה ומוסר עבודה גבוה.

   

  דילוג לתוכן