המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, בראיון לערוץ לגלי צה"ל, בשאלת דרכי ההתמודדות עם משבר הקורונה

ב27.07.2020 התראיינה המשנה ליו"ר המכון, וראש הצוות המייעץ למל"ל בהתמודדות עם נגיף הקורונה, ניצה (קלינר) קסיר, לתוכניתו של ישי שנרב 'נכון להבוקר' המשודרת בגלי צה"ל. בראיון עמדה קסיר על הדילמה העמוקה המלווה את מקבלי ההחלטות בתנאי אי הוודאות השוררים מחמת המגיפה – לאזן בין הצורך לשמור על בריאות הציבור מחד, לבין הצורך לאפשר לכלכלה להשתקם מאידך.

במענה לאתגר הזכירה קסיר את המלצות הועדה בראשה היא עומדת, המלצות הנוגעות להתנהלות כלכלית מאוזנת ושקופה על פי העקרונות הבאים: בכל הקשור לפגיעה במשק בשל צמצום הפעילות יש להעדיף סגרים ממוקדים על פני סגר כללי, ככל שאפשר, בדגש על מקומות עם הדבקה גבוהה ותועלת כלכלית משקית נמוכה יחסית. על מנת להזרים חמצן למערכת יש צורך בהקצאה תקציבית משמעותית. לבד מהקצאת כספים מעשית יש לדאוג גם לפן הפסיכולוגי ולפעול לצמצום אי ודאות משקית. חשוב לצמצם את הפגיעה על ידי פרסום רשימת צעדי הממשלה שינקטו ברמות שונות של המגפה בהתבסס על מדדים פשוטים המפורסמים מעת לעת.

קסיר חזרה והדגישה מספר פעמים כי לצד האחריות הממשלתית לניהול המשבר באופן יעיל, בסופו של דבר המשתנה החשוב ביותר המשפיע על התחלואה הוא ההתנהגות הציבורית. באם הציבור יפנים את אחריותו וישמור על ההוראות – ימנע מהתקהלויות, יקפיד על עטיית מסיכות היגיינה וריחוק חברתי וישתף פעולה באופן מלא בחקירות האפידמיולוגיות הדבר ישפיע ויוריד את מדד התחלואה. מנגד על הממשלה  מוטל לעשות את שלה – הרחבת מערך הבדיקות, הגדלת מערך החקירות האפידמיולוגיות, העמקת ההסברה והתאמתה לעולם המושגים והערכים של המגזרים השונים, והגברת האכיפה.

לבד מכך הדגישה קסיר את החשיבות של שיקום האמון הציבורי במערכת, שיקום שיתבצע על ידי פרסום מדדים אובייקטיביים ושקופים אשר באמצעותם אנשים ידעו מראש את הצפוי לקרות בכל שלב, בכך גם יגבר האמון וגם תצומצם תחושת חוסר האונים ותושב תחושת השליטה האישית. התכניות הכלכליות שתפורסמנה, אמרה קסיר, צריכות לתת מענה סוציאלי ובעיקר להיות קוהרנטיות וסדירות.