• En
  • המשנה ליו”ר המכון ניצה (קלינר) קסיר – הפרויקט ממעוף הציפור

     “קשה להגדיר מושגים כמו איכות חיים, אושר-ועושר. הגישה המסורתית של איכות חיים מתמקדת במדדים כלכליים, בעיקר בתוצר לנפש. במהלך השנים התפתחה תפיסה נוספת לפיה איכות החיים נמדדת לא רק דרך מדדים כלכליים, אלא דרך מגוון רחב של מדדים. אנו מאמינים שחייבים להתייחס גם לתפיסות התרבותיות השונות, ולהעריך את איכות החיים בהתאם לטעמים השונים של כל אוכלוסייה. כדי להעריך את איכות החיים חייבים להסתכל על מגוון רחב של נתונים, עם זאת חשוב לזכור שהנתונים הם רק חלק מהסיפור ולפעמים הם אינם מתארים את הסיפור הנכון” 

     

     

    דילוג לתוכן