המשנה ליו"ר, ניצה (קלינר) קסיר, בועדת החינוך בדיון בפתיחת שנת הלימודים בחינוך החרדי בצל הקורונה

בתאריך 11.08.20 התקיים דיון בועדת החינוך תרבות וספורט שהוקדש לסוגיית פתיחת שנת הלימודים בחינוך החרדי. בדיון השתתפה המשנה ליו"ר המכון, וראש הוועדה המייעצת למל"ל להתמודדות עם נגיף הקורונה, ניצה (קלינר) קסיר, שהרחיבה אודות האתגרים הייחודים הכרוכים בפתיחת שנת הלימודים בחינוך החרדי.

את הדברים פתחה קסיר באמירה לפיה אחד מלקחי הגל הראשון הינו הצורך בשיח ושיתוף של מעגלים רחבים יותר של גורמים רלוונטיים הנוטלים חלק במגרש החינוכי. בעוד שבגל הראשון התמקדו המערכות בעיקר בצורך לקיים שיח עם המורים וההורים, עתה הוברר כי יש צורך לשתף את גם ארגוני החברה האזרחית. זווית נוספת הינה סוגיית האוטונומיה המקומית וביזור הסמכויות. מן הראוי, הטעימה קסיר, להתמקד בכוחן של הרשויות המקומיות להוביל את האירוע. יש לתת להן מידה גדולה יותר של אוטונומיה וסוברניות בקבלת ההחלטות, לרשויות ולמנהלי מוסדות החינוך שיצטרכו לעבוד עם הרשויות המקומיות.

לאחר מכן עמדה קסיר על הצורך להמיר את נקודת המבט הכוללנית המבקשת למצוא פתרון עשוי מעור אחד לכל מערכת החינוך במדינה, לטובת מבט פרטני וממוקד עד לרמת הכיתה הבודדת. זאת בשל ההטרוגניות הגדולה השוררת בין הערים השונות, מערכות החינוך לסוגיהן, ואף בין המוסדות הנמנים על אותה מערכת באותה עיר. למשל – ברשויות מקומיות ירוקות ייתכן שהצורך בקיום קפסולות הוא יותר קטן, כמו כן יש לבדוק את התנאים הפיזיים של כיתות הלימוד – בהינתן כיתות קטנות או גדולות מבחינת מספר התלמידים המשתתפים, או לחלופין אם המרחב הכיתתי (והבית ספרי בכלל) הוא רחב או מצומצם, כל אלו משתנים מאוד משמעותיים. דברים אלו יפים עבור כלל מערכת החינוך במדינה אולם הם יפים שבעתיים עבור החברה החרדית שאינה מקשה אחת אלא היא הטרוגנית ומגוונת ביותר. את המאפיינים הייחודים והצרכים השונים של הקהילות השונות מכירים המוסדות הקהילתיים (בכללם נמנים גם הרשויות המקומיות), המנהיגים החברתיים, ובפרט ארגוני החברה האזרחית הפועלים במגזר, ובהתאם הם גם אלו שיכולים גם לתת את המענים ההולמים ביותר.

את הדברים חתמה קסיר במניית הנקודות המרכזיות של מערכת החינוך החרדי עליהם יש לתת את הדעת:

  • מספר הילדים בחינוך החרדי הוא הרבה יותר גדול, כ20 אחוז מהילדים במערכת החינוך הינם חרדיים.
  • בסופו של דבר כמות מתרגמת לצפיפות – בפרט בסמינרים לבנות. לעיתים מונות הכיתות שם למעלה מ50 בנות לכיתה.
  • גם בישיבות ובכוללים אופי הלימוד בחברותות מייצר מערכת מגעים אינטנסיבית של הלומדים בינם לבין עצמם.
  • חשוב לזכור את משמעות וחשיבות החינוך בחברה החרדית – תלמוד תורה מעל הכל. סגירת מוסד חינוכי בחברה החרדית יוצרת ריק ונשירה גדולה, עובדה בעלת השלכות חברתיות מרחיקות לכת.
  • היכולת לקיים מערך למידה מרחוק הינה מאוד מוגבלת, זאת לפי שאין חיבור מספק לתשתיות אינטרנט.

כמו כן ציינה קסיר, כי על מנת לספק מענים ופתרונות למערך האתגרים המורכב נדרשת גמישות מחשבתית והקצאת משאבים משמעותית.