המשנה ליו"ר, ניצה (קלינר) קסיר, בראיון לתכנית 'קלמן-ליברמן' ברשת ב', בעקבות מינויה לראשות הוועדה המייעצת למל"ל במשבר הקורונה

ב-02.06.2020 התראיינה המשנה ליו"ר, ניצה (קלינר) קסיר, לתכנית הבוקר 'קלמן-ליברמן' בראיון לכאן ב', בעקבות מינויה לראשות הוועדה המייעצת למל"ל במשבר הקורונה.

ניצה קסיר, הגדירה את היעדים הבאים שצריכים לעמוד בפני מערכת הבריאות – לזהות אזורים מסוכנים ולעשות פעולות מנע. "המשימה המרכזית כעת היא לזהות אילו אזורים מסוכנים יותר, כמו כאלה שיש בהם צפיפות אוכלוסין, להבין למה ולעשות פעולות מנע והסברה. החברות הערבית והחרדית מצריכות היערכות שונה",

בראיון הסבירה קסיר על מהות עבודת הועדה ותפקידה כגוף מייעץ למל"ל. קסיר ציינה כי הצוות היוצא בראשותו של פרופ' וקסמן שייעץ למל"ל התגייס מיוזמתו שלו, ואילו הצוות הנוכחי מונה על ידי המל"ל כגוף רשמי לייעץ על היערכות לקראת אפשרות לגל שני שחלילה עשוי לבוא. בנוסף הרחיבה קסיר אודות האתגרים השונים שהוועדה תתן עליהם את הדעת, תוך שימת לב מרובה למדדים דמוגרפיים וחברתיים ומתוך היכרות עם אורח החיים ודפוסי ההתנהגות של האוכלוסיות השונות המרכיבות את החברה הישראלית.