• En
 • הנתונים נחשפים: כמה הציבור החרדי תורם לצדקה וחסד? (חיים אבני, כיכר השבת)

  כתבה שפורסמה בכיכר השבת על מחקר שבחן מתן תרומות כספיות בחברה החרדית. המחקר נערך על ידי ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי.

  אלו נתוני הצדקה במגזר החרדי: החרדי הממוצע אמנם מרוויח שכר פחות משמעותית מהאזרח החילוני, אך תורם בממוצע פי ארבעה מהאזרח החילוני הממוצע – כך עולה מניתוח שביצע המכון החרדי למחקרי מדיניות ומתפרסם לבקשת “כיכר השבת”. הניתוח מעלה נתונים חד משמעיים לגבי היקפי החסד בהם מעורבים בני המגזר החרדי. ניתוח הנתונים בוצע בידי ניצה קסיר ואסף צחור-שי.

  על פי הניתוח המתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 74.6 אחוזים ממשקי הבית החרדים תורמים תרומה כספית. נתון גבוה פי 2.4 משיעור משקי הבית התורמים בקרב המשפחות היהודיות שאינן חרדיות. שיעור התרומות בקרב משקי הבית בציבור הלא חרדי עומד על על 30.5 אחוזים.

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן