• En
  • הערב החדש עם הראל סגל שמראיין את ניצה (קלינר) קסיר על מחקר העוני

    ניצה (קלינר) קסיר, עמיתה בכירה במכון החרדי הופיעה בתכנית “ערב חדש” עם הראל סג”ל ושוחחה עימו בנושא מחקר העוני שפירסם המכון החרדי, מחקר משותף של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי.
    דילוג לתוכן