הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה – ניצה (קלינר) קסיר – חרדים וערבים בשוק העבודה – 5.12.2018

ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר העבירה הרצאה בפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה, ב-5-12.2018, נושא ההרצאה “חרדים וערבים בשוק העבודה”. ההרצאה התבססה על סדרה רחבה של מחקרים שערכה בתחומים אלה.

את ההרצאה פתחה קסיר בסקירה על מצב המשק בהיבטים שונים של צמיחה, הכללה וקיימות, והקשר לשילובן של אוכלוסיות מגוונות בתעסוקה ובפרט שילובם של חרדים וערבים. לאחר מכן, ולגבי כל אחת משתי מהאוכלוסיות הציגה קסיר תמונת מצב של שילובן בשוק העבודה, מצבם הכלכלי וצעדי מדיניות שנדרשים. את ההרצאה היא סיימה בהצגה של התחזיות הדמוגרפיות לחמישים השנים הקרובות.