• En
 • הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה – ניצה (קלינר) קסיר – שילוב אוכלוסיות מגוונות בתעסוקה

  ניצה (קלינר) קסיר, עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדינות, הציגה בפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה בפני מנהלי משאבי אנוש ומנהלי גיוס עובדים, בסקטור העסקי ובמגזר השלישי, את נושא שילוב האוכלוסיות המגוונות בתעסוקה.

  במהלך הדברים הציגה קסיר את נושא שילוב האוכלוסיות המגוונות תוך הפניית זרקור מיוחד לאוכלוסיות החרדית והערבית, בדגש על מגמות התעסוקה באוכלוסיות אלו, תמונת מצב של הקשיים והחסמים העומדים בפניהן, וצעדי מדיניות הנדרשים מהרשויות הממשלתיות. בנוסף לכך, היא הציגה אף המגמות הדמוגרפיות באוכלוסיות אלו והשלכותיהן.

  “על המעסיקים ומנהלי גיוס העובדים מוטלת החובה החברתית והארגונית” חתמה קסיר את הדברים “לסייע למימוש הפוטנציאל הלא ממומש של אוכלוסיות אלו, ולתת ביטוי לנכונות ההולכת וגוברת בקרבם להשתלבות בשוק התעסוקה. מבלי שיתבצע מהלך מקיף של שינוי תפיסת הגיוס וישום תכניות הכלה של עובדים המגיעים מהאוכלוסיה החרדית ומהאוכלוסיה הערבית ייתגברו קשיי המחסור בעובדים ויהוו מכשול וקושי לשילובם הכלכלי-חברתי של אוכלוסיות אלו”.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן