• En
  • ‘הפורום’ יכשיר 2.500 תלמידות סמינר בשנה – להייטק (ישראל חבר, כל הזמן)

    לאור הרצון לשפר ולגוון את ההכשרה המקצועית של הנשים הלומדות בסמינרים במגזר החרדי, ועל רקע מצוקת כוח האדם בענף ההיי-טק בישראל, “המכון החרדי למחקרי מדיניות” יחד עם חברות היי-טק מהמובילות בישראל מודיעות על  הקמת “פורום בכירי ההיי-טק לשילוב חרדים בתעשייה”. יצחק פינדרוס ציין כי “כ-90% מהנשים החרדיות ממשיכות בחינוך העל-יסודי לאחר התיכון, כאשר רובן עושות זאת בסמינרים ולא באקדמיה. יש פה פוטנציאל אדיר ובלתי-ממומש, והזדמנות טובה לשני הצדדים; שדרוג רמת המיומנות של נשים מהמגזר החרדי בתעשיית ההיי-טק יאפשר להן להשתלב בכלכלה הישראלית ולהתפרנס בכבוד בחברות טכנולוגיות עלית, וענף ההיי-טק ייהנה מעובדות מיומנות, מקצועיות ומוכשרות. אנו מאמינים שנוכל להגיע להכשרת כ-2,500 בחורות סמינר מדי שנה בתחום מדעי המחשב ושילובן בשוק העבודה”.במקביל, ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת דנה לאחרונה (24.12.2018) בשכרן של הנשים החרדיות המועסקות בתעשיית ההיי-טק. בדיון הציגה ניצה (קלינר) קסיר, ממצאים שהראו על שינוי מגמה: לצד התפקיד ה”מסורתי” של הנשים במגזר החרדי, גידול הילדים וטיפול במשק הבית, התווסף תפקיד נוסף, חדש יחסית – דאגה לעול הפרנסה, בין היתר כדי שהבעלים יוכלו להתפנות ללימודי תורה. מהנתונים עולה כי שיעור תעסוקת הנשים בחברה החרדית עולה בהדרגה, וכבר היום כ-800-700 נשים חרדיות לומדות מדי שנה במסלול הנדסאות תוכנה, ובנוסף כמה עשרות לומדות במסלולי הכשרה מקצועית. בנוסף, אם בעבר הנשים עבדו בעיקר בתחומי חינוך והוראה בתוך הקהילה – כיום יש גיוון גדול יותר במגוון המקצועות ונשים רבות יותר יוצאות לעבודה מחוץ לקהילה. ועדין – מרבית הנשים רוכשות את הכשרתן בסמינרים.

     

    דילוג לתוכן