הפרדוקס הכלכלי בחברה החרדית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר

בהרצאה בעומר הציגה, המשנה ליו”ר ניצה (קלינר) קסיר את הפרדוקס הכלכלי בחברה החרדית. ההרצאה כללה סקירה של מאפייני החברה החרדית על זרמיה השונים, תוך דגש על המצב הכלכלי בחברה והפער הקיים בין המצב הכלכלי האובייקטיבי לבין המצב הסובייקטיבי. בהרצאה הציגה קסיר גם הסברים  לפרדוקס בדגש על המאפיינים התרבותיים דתיים של האוכלוסייה, והאתגרים הנובעים מכך.