• En
  • השר אריה דרעי: "כבר לפני עשרים שנה רציתי יחד עם ידידי זאב וולפסון להקים מכון מחקר על החברה החרדית"

    שר הפנים, הנגב והגליל הרב אריה דרעי התכבד לפתוח את המושב השני בכנס שעסק בנושא כלכלת משקי בית ותעסוקה. דרעי פתח את דבריו וסיפר לנוכחים על אישור הקמת עיר חרדית חדשה בקרקעות המועצה האיזורית שפיר הסמוכה לקרית גת, כחלק מיישום החלטת הממשלה על בניית אלפי יח”ד למגזר החרדי שהתקבלה בעבודה משותפת של המכון החרדי ומשרד השיכון.

    דרעי הוסיף וציין בפני הנוכחים את הכרתו בחשיבות הקמת המכון החרדי "כבר לפני עשרים שנה רציתי יחד עם ידידי זאב וולפסון להקים מכון מחקר על החברה החרדית, כל הזמן חלמנו מתי יהיה לחרדים מכון מחקר שיוכל להציג עבודות מקצועיות, מקום שיהיה שם שלחן עגול לכל הזרמים. לקח זמן רב להקים את המכון הזה. עשיתם עבודה יפה מאודכמעט כל הדברים שהזכרתי הם פרי העבודה שלכם. זו הדרך היחידה לחיות כאן זה לצד זה, וזה חסד גדול עם אוכלוסייה טובה וחיובית שאין לה את הכלים להוביל פתרונות".

    דילוג לתוכן