השר במשרד החינוך חיים ביטון בביקור מקצועי במכון

ראשי וחוקרי המכון החרדי למחקרי מדיניות נפגשו (רביעי, 14.06.23) עם השר במשרד החינוך חיים ביטון, האחראי על תחום החינוך החרדי במשרד, ודנו עמו באתגרים המרכזיים הקיימים כיום בין מערכות החינוך הכללית והחרדית ובפתרונות האפשריים. 

בדיון עלתה סוגיית היעדר נתונים מוסכמים ואחידים כיום שמקובלים על פני כל הגורמים המקצועיים, ושכתוצאה מכך קיים קושי רב לקבוע מדיניות נכונה ומדויקת עבור מערכת החינוך החרדית.

סוגייה מרכזית נוספת שעלתה בפגישה היא תחום הטיפול בנוער נושר במערכות החינוך השונות, נוכח חוסר התיאום בין המערכות והארגונים השונים והצורך במיפוי ויצירת מעטפת מענים מותאמת לתופעת הנשירה גם במערכת החרדית. 

סוכם כי השר וצוותו ייקבעו דיוני המשך עם צוות המחקר של המכון החרדי על מנת להתמקד בסוגיות הקריטיות שעליהן יש לתת את הדעת, במטרה לגיבוש תוכנית אסטרטגית ומקיפה לשיפור המענים החינוכיים הניתנים לתלמידים החרדיים, הן בצד התשתיתי והן בצד הרגשי.

ביקור השר חיים ביטון במשרד המכון