• En
  • השר יואב גלנט: "השורשים של הציונות נעוצים באהבת הארץ ובתפילה לציון שנשאו יהודים בכל הגלויות לאורך אלפי שנים"

    שר הבינוי והשיכון מר יואב גלנט התכבד לפתוח את המושב הראשון שעסק בנושא מצוקת הדיור. השר פתח בסקירה מקיפה על מצב שוק הדיור במדינת ישראל ועל השינויים הדרמטיים אותם החיל במהלך הקדנציה שלו בכדי להאיץ את הליכי התכנון. “כאשר שאלנו את עצמנו השר כחלון ואני איך להתמודד החלטנו שתי החלטות עקרוניות: שנסדר סמכויות שיעקפו את החסמים של הכסף באוצר, והשליטה על התכנון. כל מה שקשור לביצוע יהיה מרוכז אצלנו: הקשר עם קבלנים, משתכנים הגרלות, וקשר עם הממשלה”.

    לאחר מכן עבר השר לפרט את הפתרונות אותם  קידם עבור הציבור החרדי במסגרת תכנית הדיור שנכתבה בשיתוף המכון, השר הדגיש את מחויבותו המלאה לפתרונות נאותים עבור בני הציבור החרדי. "אני משבח אתכם על העבודה המשותפת שעשיתם עם המשרד. אני מזכיר תמיד לכל חברי בכל פעם שמשהו בא אלי ושואל מדוע אתה נותן לחרדים, אני מסביר שההורים שלנו, הסבא וסבתא או דור אחד מעל היו חרדים. גם הורי היו חילוניים אבל הסבים שלי כולם חרדים. הציונות הקימה את המדינה אבל השורשים שלה נעוצים באהבת הארץ ובתפילה לציון שנשאה מיהודים בכל הגלויות לאורך אלפי שנים ולכן אני מחויב לחרדים כמו לכולם ונמשיך לעשות זאת".

     

    דילוג לתוכן