• En
  • השתלבות חרדים בעבודה: יותר תלונות נשים על הפרת זכויות (חן מענית, גלובס)

    בעקבות פרסום המחקר “על עובדים מאוגדים, חרדים, ומה שביניהם” פורסמה ב”גלובס” כתבה הסוקרת את המחקר.

    אף שחוקי העבודה בישראל מחייבים מתן שכר שווה לגברים ולנשים המועסקים בתפקידים זהים, בפועל, גם בשנת 2016, ישנם פערים של לא פחות מ-33% לרעת הנשים, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אבל מי שמצבן הוא רע אפילו יותר מהממוצע הן הנשיםהחרדיות העובדות, אף שלעתים קרובות הן המפרנסות העיקריות של משק הבית.

    מחקר שנעשה לאחרונה במכון החרדי למחקרי מדיניות ומתפרסם כאן לראשונה מסביר זאת בכך שעל נשים שהן מפרנסות יחידות להחזיק בעבודה בכל מחיר ויהיו מוכנות מוכנות לעבוד בשכר נמוך. “הסבר זה רלוונטי במיוחד לחברה החרדית, שבה קיימת תביעה חברתית כלפי הנשים להיות המפרנסות העיקריות”, נכתב במחקר.

    דילוג לתוכן