• En
  • מסמך חושף: נשים חרדיות מובילות בתלונות על הפרת זכויות בעבודה (שייע קליין, חרדים10)

    נייר עמדה שכתבו חוקרי ‘המכון החרדי למחקרי מדיניות’, ניצה קסיר, עמיתה בכירה ב’מכון החרדי למחקרי מדיניות’, והחוקר אסף צחור-שי, מציג: רוב השכירים החרדים אינם מאוגדים בארגוני ובוועדי עובדים. למה זה קורה? חוקרי המכון ממליצים: “צריך שארגוני העובדים יתאימו עצמם לתנאים הנדרשים לפעולה במגזר החרדי, תוך מתן מענה הלכתי אפקטיבי”.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן