• En
 • התחזקות המפלגות החרדיות מחייבת שינויים בשוק העבודה (יורם מרגליות, TheMarker)

  יורם מרגליות, פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ועמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות פרסם מאמר בנושא התחזקות המפלגות החרדיות מחייבת שינויים בשוק העבודה.

   

  “למרות ההליכה לבחירות חדשות, יש דברים שכנראה לא ישתנו גם בסיבוב הבא — אחד מהם הוא התחזקותן של המפלגות החרדיות. הגידול במספר המצביעים למפלגות אלה נובע, ככל הנראה, מהפער הגדול בפריון הילודה בין חרדים ללא חרדים. מכיוון שלא סביר שהפער בפריון יצטמצם בעתיד הנראה לעין, ובהנחה שדפוסי ההצבעה של החרדים לא ישתנו, מדובר במגמה שתתעצם, בקצב גובר והולך.

  הערכה זו מעוררת את השאלה, מה תהיה השפעת הגידול בכוחם הפוליטי של החרדים על רווחתם של כלל תושבי ישראל.

  אחד הנושאים שעומדים על הפרק הוא העלאת שיעור ההשתתפות של חרדים וערבים בשוק העבודה והעלאת פריון העבודה שלהם. זאת, במיוחד בהקשר של נשים ערביות ושל גברים חרדים. שיעור ההשתתפות הנמוך יכול להיות תוצאה של בחירה, אך יכולים להיות גם חסמים אובייקטיביים. כך למשל, המדינה היא המעסיק הגדול ביותר במשק, והיא דורשת, באופן גורף, תואר אקדמי כתנאי סף להצגת מועמדות במכרז למשרות במדינה ברמת בכירות בינונית ומעלה. שיעור בעלי תואר אקדמי בקרב האוכלוסיות הערבית והחרדית נמוך משמעותית משיעורם בשאר האוכלוסייה, ולכן, המדיניות של המדינה כמעסיק, מדירה משוק העבודה את האוכלוסיות הערבית והחרדית”.

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן