• En
 • התעסוקה בישראל – אוכלוסיות שונות – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר למפקחים בכירים של מינהל חברה ונוער

  ב-19 לספטמבר 2019, נערכה הרצאה למפקחים הבכירים של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, בנושא התעסוקה בישראל – אוכלוסיות שונות. ההרצאה הועברה בתל אביב על ידי ניצה (קלינר) קסיר.

   

  ההרצאה סקרה מספר נושאים:

  • תמונת מצב כלכלית-חברתית
   והפסיפס הישראלי
  • חרדים
  • ערביי ישראל
  • הדמוגרפיה והשלכותיה