• En
  • ונשמרתם? יותר חרדים מוותרים על הוצאות רפואיות (שי קליין, ביזנעס)

    יותר חרדים מוותרים על הוצאות רפואיות אך לא על הביטוח המשלים של קופות החולים. 13% מהציבור החרדי דיווחו כי נמנעו מטיפולים רפואיים בשל סיבות כלכליות, אחוז גבוה אף יותר השיבו כי נמנעו מלערוך טיפולי שיניים בשל בעיות כלכליות. מחקר חדש של ניצה (קלינר) קסיר (לשעבר חוקרת בכירה בבנק ישראל) ועמיתה ד”ר דמיטרי רומנוב (לשעבר המדען הראשי בלמ”ס), עוסק בהוצאות רפואיות של משקי הבית בישראל וחושף פערים משמעותיים בין המגזר החרדי למגזר הכללי.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן