ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו"ר המכון, חברה בוועדת היגוי למחזור השני של סקר מיומנויות (PIACC)

המשנה ליו"ר, ניצה (קלינר) קסיר, נבחרה לשמש כחברה בועדת ההיגוי למחזור השני של סקר מיומנויות (PIAAC), לצד שורה של אנשי מקצוע מובילים מהאקדמיה והשירות הציבורי.

סקר מיומנויות הוא חלק מהתוכנית להערכה בין-לאומית של מיומנויות מבוגרים (PIAAC) ,ונערך במקביל בכ-40 מדינות במסגרת ארגון ה-OECD. הסקר מודד את רמת המיומנות של מבוגרים בגיל עבודה (65-16) בכישורי עיבוד מידע מרכזיים – אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות אדפטיבי. נוסף על כך, הסקר אוסף מידע על האופן שבו מבוגרים משתמשים בכישוריהם בבית, בעבודה ובקהילה.

הסקר נערך בישראל ובעולם זו הפעם השנייה, ושם דגש על כישורי המפתח הדרושים לאנשים כדי להשתלב ולהשתתף בהצלחה בחברה ובשוק העבודה. נתוני הסקר עשויים לשמש מקבלי החלטות בבניית תוכניות הכשרה ובזיהוי אוכלוסיות המצריכות התערבות להעלאת רמת המיומנות שלהן בתחומים שונים. הסקר כולל עושר רב של נתונים המאפשרים לזהות גורמים המשפיעים על סוגיות מרכזיות בתחום התעסוקה, ההשכלה, הפריון במשק ועוד.