• En
 • ועדת הכספים אישרה את הפיכת נקודות הזיכוי להורים לתקנות קבועות בפקודת המס – בהתאם להצעת עמית המכון

  במסגרת הדיונים על חוק ההסדרים אישרה ועדת הכספים את הפיכת נקודות הזיכוי מהוראת שעה לתקנות קבועות בפקודת מס הכנסה. יו”ר הוועדה, ח”כ משה גפני, אף קרא לאמץ את ההצעה שתאפשר את העברת נקודות הזיכוי בין ההורים. ההצעה והשינויים מבוססים על מאמר והצעה שכתב עמית המכון החרדי למחקרי מדיניות פרופ’ יורם מרגליות.

  במסגרת דיוני התקציב המתקיימים בימים אלו בוועדות הכנסת, דנה ועדת הכספים בנושא נקודות הזיכוי למס הכנסה שמעניקה המדינה להורים עובדים. בדיונים אושר כי נקודות הזיכוי יהפכו מהוראות שעה לקבועות בבסיס התקציב. בנוסף, יו”ר הוועדה ח”כ משה גפני קרא לנציגי משרד האוצר לקבל את ההצעה על פיה בני זוג יוכלו להעביר ביניהם את נקודות הזיכוי בגין הילדים.

  ההצעה מבוססת על מאמר שכתב עמית המכון החרדי למחקרי מדיניות פרופ’ יורם מרגליות. על פי המאמר, נקודות הזיכוי בגין ילדים אינן בגדר “הטבת מס” אלא חלק מחישוב ההכנסה החייבת במס. ההכנסה “האמתית” אותה ברצוננו למסות היא הגידול ביכולת הצריכה, או במילים אחרות, ההתעשרות. הכנסת ההורים אינה מממנת רק את צריכתם שלהם אלא גם את הצריכה של ילדיהם. נקודות הזיכוי בגין ילדים הכרחיות כדי להכיר בעובדה שההכנסה מממנת צריכה של נפשות נוספות מעבר לצריכתו של הורה מפיק ההכנסה, וכי ההכנסה-לנפש במשפחה, קטנה עם הגידול במספר הילדים. פרופ’ מרגליות שהוזמן אף הוא להשתתף בדיון הציג את עקרונות ההצעה ואף ציין כי מדיניות המס צריכה להתבסס על חלוקה הוגנת ונכונה של נטל המס בהתאם לגידול ביכולת הצריכה של הפרט ושל משקי הבית. בהתאם לזאת, רשות המס איננה יכולה לתכנן את מדיניותה ולבסס אותה על כך שחלקים שונים באוכלוסיה אינם מממשים את נקודות הזיכוי המגיעות להם על פי חוק.

  ח”כ גפני השתתף בדיון שערך המכון באוניברסיטת תל אביב בנושא, והצהיר כי הוא בעד קידום ההצעות שבמאמר שהן הפיכת נקודות הזיכוי על פי תכנית “נטו משפחה” לקבועות, ולאפשר העברת נקודות זיכוי בין הורים כדי להביא למיצוין המלא.

  הבוקר בדיון אמר ח”כ גפני לנציגי משרד האוצר “אני מבקש את החשיבה שלכם להצעה – העברת נקודות זכות בין הבעל והאישה במקרה שאחד מהם לא מגיע לרף המס, כך שהדבר יאפשר סיוע למשפחות מסוימות. שתהיינה נקודות זיכוי לא רק לבעל או רק לאישה אלא למשפחה. ייתכן שנגיש הצעת חוק כזו”.

  המכון החרדי למחקרי מדיניות בירך על כך, פרופ’ מרגליות הוסיף כי “פעילותו של ח”כ גפני להפיכת נקודות הזיכוי לקבועות, ולהעברתן בין בני זוג, תאפשר מיצוי של נקודות הזיכוי ולכן הטלת המס באופן מדויק יותר על הגידול ביכולת הצריכה, שזוהי תכלית פקודת מס הכנסה.”

   

  קרדיט תמונה: עזרא טרבלסי.
  דילוג לתוכן