• En
 • ועדת תעסוקה 2030 – בהשתתפות המשנה ליו”ר, ניצה (קלינר) קסיר

  ועדת תעסוקה 2030 היא ועדה ציבורית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מטרת הוועדה היא לגבש המלצות למדיניות להשגת עלייה בתעסוקה ובהון האנושי.

  על צוות חברי הועדה נמנים אנשי ונשות מקצוע המגיעים משדרות שונות של תחומי המחקר והעשייה – אנשי אקדמיה לצד פקידים ממשלתיים, גופים פרטיים וציבוריים, במטרה לגבש מבט רחב וסינופטי על מנעד האתגרים המגוון.  ניצה (קלינר) קסיר התבקשה לתרום מניסיונה הענף בתחום התעסוקה, כראש תחום שוק העבודה ומדיניות רווחה בבנק ישראל לשעבר וכמשנה ליו”ר המכון החרדי  – העוסק בסוגיות אלו בהרחבה – כיום.

  הוועדה הוקמה לגבש מדיניות שמטרתה היא להגדיל את השילוב של מגוון האוכלוסיות בשוק התעסוקה, ומיצוי ההון האנושי של העובדים. תפקיד הוועדה כפי שהוגדר בכתב המינוי הוא לגבש המלצות מדיניות והצעות ישימות שמטרתן הגדלת היקפי התעסוקה בקרב אוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג בשוק העבודה וקידומן, שיפור רמת המיומנויות והכישורים של העובדים ומידת התאמתם לצורכי המשק וחיזוק היערכות הממשלה לשוק העבודה העתידי. הוועדה לומדת את הניסיון הנצבר בארץ ובעולם בנושאים השונים.

   

  דילוג לתוכן