• En
  • זינוק בקרב החוסכים החרדים – יותר מ-50% בתוך 5 שנים (הידברות)

    מחקר של ניצה (קלינר) קסיר ועמיתה דמיטרי רומנוב, שהתפרסם היום מגלה כי יותר חרדים מצליחים לסגור את החודש, והרבה יותר חרדים מצליחים לחסוך. הסיבה: הסתפקות במועט והתנהלות כלכלית נכונה.

    דילוג לתוכן