חבר הנהלת המכון החרדי ומ”מ ר”ע ירושלים: לב הפעילות של המכון החרדי זהו תכנון ארוך טווח עבור צרכי הקהילה החרדית במרחב המשותף

סגן ראש עיריית ירושלים מטעם סיעת דגל התורה וחבר הנהלת המכון החרדי למחקרי מדינות, יצחק פינדרוס, הופיע בוועידת אגודת ישראל שנערכה בניו יורק. במהלך הוועידה הוא השתתף ונשא דברים בפאנל שנערך בנושא מגורים בשכונות מעורבות ודרכי ההתמודדות של קהילות חרדיות בערים ובשכונות שכאלו, בארה”ב ובישראל.

פינדרוס ציין כי על אף ההבדלים שבין ארה”ב לישראל, ההתמודדות של הקיום הקהילתי בשכונות מעורבות דומה, בייחוד בעיר ירושלים שם נושא השכונות המעורבות נמצא על סדר היום הציבורי בעקבות עימותים שהתחוללו בשכונות שונות ובהם: קרית יובל, רמות, הגבעה הצרפתית ועוד. כדוגמה לכך, הוא הזכיר את הסערה הציבורית שהתחוללה סביב שמירת השבת בשכונה נווה יעקב באיזור מתחרד. הוא ציין כי המפתח להתנהלות נכונה של קהילות חרדיות בשכונות מעורבות הוא תכנון אסטרטגי מראש של פתרון לצרכים הקהילתיים השונים. תכנון קהילתי ימנע סערות מיותרות שעלולות להתחולל אילו צרכי הקהילה והתושבים יוותרו ללא מענה הולם וידרש להם פתרון מיידי.

“זהו לב הפעילות שלנו בשנים האחרונות במכון החרדי למחקרי מדיניות. תכנון ארוך טווח של פתרונות לצרכי הקהילה החרדית. תכנון כזה צריך להיות מבוסס על שלושה יסודות. האחד, היערכות מראש לפתרון בעיות וצרכים קהילתיים שונים שונים כגון מוסדות חינוך, בתי כנסת ומדרש, ועוד. השני, תחזוק הקשר החיובי עם השכנים ועם גורמים נוספים שקיימים במרחב השכונתי והעירוני, והשלישי, תכנון שכזה צריך להקיף את מגוון התחומיים האזרחיים שעומדים על סדר היום ולמצוא להם פתרון נאות עבור כלל האוכלוסייה. פתרון של סוגיות פשוטות כמו: פינוי זבל, מקומות חניה, גנים ציבוריים ועוד יכול למנוע מתח רב מחיכוך בין האוכלוסיות השונות”