חוסן כלכלי חברתי – שילובן של קהילות בכלכלה ובחברה – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר

במסגרת יום קהילות בתוכנית מקום של מעוז, בלוד, הציגה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, את האתגרים העומדים בפני המשק הישראלי: צמיחה מכלילה, צמיחה בת קיימא ושילוב הקהילות השונות בכלכלה ובחברה – אתגרים המשולבים זה בזה.

את ההרצאה פתחה בהתייחסות לאירועים האחרונים, המתייחסים לקהילה האתיופית, שהדגישו את החשיבות של שילוב ואחדות, וההשלכות שיש בהיעדרם. וכמאמר פתגם אתיופי, כשיש שיתוף ואחדות, הכול אפשרי: “כמה רשתות עכבישים יחד יכולות לתפוס אפילו נמר”.

לאחר מכן ניתחה קסיר את מידת שילובן של הקהילות הערבית והחרדית בשוק העבודה, ההשלכות על קהילות אלה והמשמעויות לעתיד, בהינתן התחזיות הדמוגרפיות, לפיהן שתי אוכלוסיות אלה צפויות להוות למעלה ממחצית מהאוכלוסייה בעוד פחות מחמישים שנים.

את ההרצאה חתמה בצורך בהפעלת מדיניות שתשלב את כלל הקהילות בכלכלה ובחברה, שילוב הדורש הירתמות משולבת של הממשלה, הרשויות המקומיות, המעסיקים והקהילות השונות. מדיניות המחייבת להביא בחשבון  את כלל הקהילות – גם את האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית – תוך הקפדה על שמירת ערכי בסיס כשוויון וכבוד האדם וחירותו.