• En
 • חוק הגמ”חים אושר בקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים של הכנסת – את תהליך החוק ליווה צוות המכון בראשות פרופ’ יורם מרגליות

  אחר כשנתיים וחצי של דיונים מורכבים, ועדת הכספים של הכנסת, בהובלת יו”ר הוועדה ח”כ משה גפני, אישרה ב-31.12.2018 לקריאה שנייה ושלישית את ‘חוק הגמ”חים’. אישור החוק סולל את הדרך לאישור תקנות ה-CRS בהמשך השבוע ואת הסדרת מעמד הגמ”חים לעניין החוק לאיסור הלבנת הון. הצעת החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים נועדה להסדיר לראשונה את פעילות הגמ”חים כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון ואשראי ללא ריבית, המקבל רישיון פעילות מצד המדינה ונתון לפיקוחה ונדרש לדווח על פעילותו את הפיקוח תוביל רשות שוק ההון.

  צוות מטעם המכון חבר בשנים האחרונות לצוות של מנהלי גמ”חים, המייצגים סוגי גמ”חים שונים. הצוות המורחב עבד בשנים האחרונות ביחד עם נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים על קידום הליך החקיקה ועיצוב החוק באופן המתאים ביותר למציאות. בראש צוות המכון עמד פרופ’ יורם מרגליות, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ועמית בכיר במכון החרדי. פרופ’ מרגליות, אמר שהחוק, המסדיר לראשונה את פעילותם של הגמ”חים הוא דוגמה יוצאת דופן, אולי מופלאה, להחלה של חוקי המדינה על מוסד קהילתי חרדי תוך ניסיון אמיתי להתחשב במאפייני האוכלוסייה הייחודיים, ולרווחת כל תושבי המדינה. לדבריו אי העברת החוק הייתה פוגעת בגמ”חים, שכן הבנקים לא היו מתירים להם להמשיך ולנהל חשבונות בלא אסדרה, הן כי רוח הזמנים השתנתה והן בשל הלחץ הבינלאומי בתחומי איסור הלבנת הון. החוק בנוסחו שעבר קריאה ראשונה היה גורם בוודאות לקריסה של גמ”חים רבים ולנזק קשה לכלכלת משקי הבית החרדים העניים כמו גם לאפשרות ליחסי אמון כלשהם בין החרדים למדינה. התאמת החוק למציאות לא הייתה פשוטה. המכון החרדי למחקרי מדיניות הקים וגיבש צוות של מנהלי גמ”חים מובילים ותיווך במשא ומתן מול נציגי המדינה, בעיקר אנשי רשות שוק ההון, משרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון.

  קרדיט תמונה: דוברות הכנסת

   

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן