• En
 • ד”ר נרי הורביץ: תעסוקת נשים חרדיות: הנס שלא היה

  ד”ר נרי הורביץ, עמית במכון החרדי למחקרי מדיניות, הציג מחקר מקיף שערך בנושא תעסוקת נשים חרדיות. נתוני המחקר מורים על כך שעל אף הנתונים החיוביים המורים על אחוזים גבוהים של נשים חרדיות שהצטרפו למעגל העבודה, אך בחינה נוספת ומעמיקה של היקף המשרות ותנאי ההעסקה והשכר שלהן מראה תמונה מדאיגה של תת עבודה  “נתוני השכר החציוני של נשים חרדיות מורים על כך שכחצי מהן מרוויחות פחות מ4000 ₪, 57% בלבד מהנשים המועסקות- מועסקות במשרה מלאה, לעומת 80% בציבור הכללי. 45% עובדות פחות משלושים וחמש שעות שבועיות.” הורביץ הציג כדוגמא את המיתוס הקיים על העסקת נשים חרדיות בתחום ההייטק, אך לדבריו, מנתוני סקר כוח אדם ניתן לראות כי רק 1100 נשים עוסקות בפיתוח תכנה, והיתר – כ-3500 – במשרות בעלות הכנסה נמוכה.”

  הורביץ חתם את דבריו בהצגת ההמלצות העולות מן המחקר לקובעי המדיניות בתחום תעסוקת נשים חרדיות. “ההמלצות צריכות להיות ברמה הלאומית, אם כל אחד יפעל בנפרד לא נצליח להתקדם,  צריכה להיות החלטה בדרג הפוליטי, מדיניות כלפי הסמינרים לעזור להם לשיפור הכשרה חלופית ומקצועית. שלא יהיו שברירי משרות, להשוות את ההשקעה בין נשים לגברים חרדיות, לפתח ערוצים לקידום נשים בעבודה באמצעות מימון התפתחות מקצועית, הנגשת תכניות ושירותי אבחון, לאפשר לשרות המדינה לקלוט גם נשים חרדיות שלא נקלטו בהעדפה מתקנת. צריך לשוב לכלים ששירתו אותנו ולחשוב מחדש על מסלול תעסוקה ואיך להשקיע בהון האנושי.”

   

  לצפיה בהרצאה המלאה:

  3C9A0314

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נרי הורביץ הוא ד”ר במדעי המדינה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ויו”ר “אגורא מדיניות” בע”מ. מרצה בבית הספר למדיניות ציבורית של האוניברסיטה העברית. משמש יועץ לקובעי מדיניות וגופי תכנון ממשלתיים. יזם וניהל את תכניות ההכשרה לסגל הבכיר בשירות המדינה במכון מנדל. כתב ניירות מדיניות, הכין תכניות אב וביצע מחקר אסטרטגי עבור משרדי ממשל, מנכ”לים ושרים מכהנים

  דילוג לתוכן