• En
  • חסומים: למה הגברים הערבים הם הבעיה הבאה של שוק העבודה (צחי שדה, ynet)

    מחקר של ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ופרופ’ ערן ישיב מאוניברסיטת ת”א, בדק את התפתחות המכשולים העומדים בפני גברים ונשים מהחברה הערבית מאז 1970. (המחקר הוא חלק מפרויקט של כלכלת ישראל בשנים 1995-2015, פרויקט של מכון פאלק באוניברסיטה העברית). במחקר נבחנו תפקידם היחסי של סוגי החסמים השונים- טרום שוק העבודה ובתוך שוק העבודה, ב-4 קבוצות אוכלוסייה: גברים ערבים, נשים ערביות, גברים יהודים ונשים יהודיות. 

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן