• En
  • חרדיות מופלות לרעה בטכנולוגיה העילית (עידן יוסף, גלובס)

    לדברי ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות ולשעבר חוקרת בבנק ישראל, היקף התעסוקה הכללי של נשים חרדיות בישראל הוא כ-75%, גבוה מממוצע מדינות ה-OECD. אחת מכל ארבע נשים חרדיות משתלבת באקדמיה או בהכשרות אלטרנטיביות, נמוך אומנם משאר האוכלוסייה, אך במגמה עולה. כ-800-700 חרדיות לומדות מדי שנה הנדסאות תוכנה בסמינרים. כ-5% מהנשים החרדיות מועסקות בטכנולוגיה עילית, אך נתונים אלו במגמת עלייה. 44% מהנשים החרדיות בטכנולוגיה עילית מרוויחות למעלה מ-10,000 שקל, אך השכר הממוצע של נשים חרדיות בתחום הוא כ-25% נמוך מהממוצע. לדבריה, הן מתקשות להתמקח על גובה שכרן בגלל חוסר ידיעתן למי ניתן וכדאי לפנות בעניין, ומתוך החשש לאבד את מקום העבודה.

     

     

    דילוג לתוכן