• En
 • חרדיות עובדות עם חילונים – סיפור הצלחה (נורית יוחנן, Ynet)

  מחקר איכותני שנערך ע”י יהודית מילצקי, חוקרת בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות קובע כי בניגוד לציפיות, נשים חרדיות מתפקדות במקומות עבודה מעורבים באופן מוצלח, ומעידות כי המעסיקים החילונים מתחשבים בהן בנושאי צניעות וכשרות. “מעיד על הפוטנציאל הכלכלי של מקומות עבודה לחרדים מחוץ לקהילה”.

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן