• En
  • חרדיות עובדות עם חילונים – סיפור הצלחה (נורית יוחנן, Ynet)

    מחקר איכותני שנערך ע”י יהודית מילצקי, חוקרת בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות קובע כי בניגוד לציפיות, נשים חרדיות מתפקדות במקומות עבודה מעורבים באופן מוצלח, ומעידות כי המעסיקים החילונים מתחשבים בהן בנושאי צניעות וכשרות. “מעיד על הפוטנציאל הכלכלי של מקומות עבודה לחרדים מחוץ לקהילה”.

     

    דילוג לתוכן