חרדים בהייטק הנתונים נחשפים – (איציק קרומבי, מגזין BizTech)

מאמר שפורסם במגזין BizTech סוקר את מצבת כוח האדם החרדית המשולבת בתעשיית ההייטק, ובוחן את מידת הפוטנציאל לשילוב נוסף של נשים וגברים בתעשייה ואת החסמים הפוטנציאליים העשויים לחסום את דרכם מפני השתלבות מוצלחת בתעשייה.

המאמר נפתח בציטוט נרחב מתוך המצגת וההרצאה שהעבירה ניצה (קלינר) קסיר בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת.

בהרצאה הציגה קסיר נתונים גם מסקר שנערך במכון החרדי למחקרי מדיניות (בהובלת יהודית מילצקי) בקרב בוגרות סמינרים בולטים בחברה החרדית. בפרט היא השוותה בין מצבן של נשים שלמדו במסלולים של מקצועות בתחום ההיי-טק בהשוואה לנשים שסיימו מסלולים אחרים. כמו כן הראתה קסיר נתונים על רמת השכר הממוצעת של נשים חרדיות המועסקות במשלחי יש בתחום ההיי-טק, בהשוואה לרמת השכר של נשים מאוכלוסיות אחרות.