חרדים לשירות המדינה: גיוון בדרג מקבלי ההחלטות יתרום לכלל האוכלוסייה (איציק קרומבי, מקור ראשון)

ראש תחום עבודה במכון, איציק קרומבי, פרסם ב'מקור ראשון' טור דעה הקורא לבחון מחדש את דרישת תואר אקדמי שאינו רלבנטי לביצוע התפקיד כתנאי הסף להתקבלות לעבודה בשירות הציבורי.

בשירות המדינה מועסקים כיום כ-80 אלף עובדים, רק 927 מתוכם הם חרדים. כבר לפני מספר שנים התקבלה החלטה להעלות את אחוז החרדים מבין העובדים הנקלטים לשירות המדינה ל-7% בשנה, אך בדו"ח חדש שפורסם בשבוע שעבר על ידי מכון המחקר והמידע של הכנסת עולה כי בשנת 2019 רק 4.2% מבין העובדים החדשים הם חרדים וכי שירות המדינה בכללותו לא עמד ביעד גיוס החרדים לשורותיו כפי שקבעה הממשלה. בדיקה מעמיקה יותר של הדוח מגלה שב-47% מהמשרדים והרשויות הממשלתיות לא גויס אפילו חרדי אחד במהלך כל השנה, ובמשרדים אחרים כמו לדוגמה במשרד הבריאות, החרדים היוו רק כאחוז מבין העובדים החדשים.

החסם המרכזי ביותר העומד בפני השתלבות אוכלוסיות מגוונות בשירות הציבורי הינו דרישת תואר כתנאי סף. החשיבות של גיוון בדרג קבלת ההחלטות הוא נושא למחקרים וניירות מדיניות בכל העולם, ובכולם מודגשת החשיבות של הגיוון לא רק ככלי לסייע לאוכלוסייה להשתלב בשוק התעסוקה, אלא בפרט ובעיקר כדי לסייע למקבלי החלטות לקבל החלטות נכונות וטובות יותר שיתרמו לכלל האוכלוסייה.