• En
  • יהודה אדלר לא אוהב את סרטוני ההתרמה “המרגשים” (יהודה אדלר, פאשקעוויל)

    יש סיבה מאוד טובה למה הרבה יותר קל להתרים בציבור החרדי. על פי מסמך שפרסמו ניצה קסיר (קלינר) ואסף צחור שי מ”המכון החרדי”, במגזר החרדי ממוצע התרומות למשפחה עומד על 475 ש”ח בחודש, לעומת 222 ש”ח בחודש למגזר הכללי.
    דילוג לתוכן