יום הכשרות, אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות משרד השיכון – ניצה (קלינר) קסיר – שילוב אוכלוסיית החרדים והמיעוטים בשוק העבודה

המשנה ליו”ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, הרצתה ביום הכשרות של האגף הבכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות של משרד השיכון, על שילוב החרדים והמיעוטים בשוק העבודה .
קסיר דיברה על הצלחתה הכלכלית של מדינת ישראל בשנים האחרונות והציגה ניתוח לגורמים שישפיעו על צמיחתה בעתיד תוך דגש על שילובם של חרדים וערבים בשוק העבודה וההשפעה של השילוב החלקי על שוק העבודה.

בהתייחסות לאוכלוסייה החרדית, הציגה קסיר את המצב והמדיניות הקיימים וההשלכות על החברה הישראלית.

בהתייחסות לאוכלוסייה הערבית, ניתחה קסיר בהרחבה את הבעיות המפריעות לשילוב מלא של גברים ערבים בשוק העבודה, שכיום חלקם הגדול עובד במשלחי יד הדורשים מיומנות נמוכה. בין השאר, הגברים הערבים פורשים מוקדם בהשוואה לאוכלוסייה היהודית, ועובדים בשכר נמוך יותר.

בהמשך, הציגה קסיר ניתוח על תעסוקת הנשים הערביות, המתאפיינת בריכוז בענפי השירות הציבורי ובתעסוקה נמוכה של נשים מסורתיות.

קסיר סיימה את הצגתה בהמלצות לשינויי מדיניות נדרשים.