יום עיון לאגף אסטרטגיה ממשרד החינוך

המכון החרדי למחקרי מדיניות קיים יום למידה במכון לאגף אסטרטגיה ממשרד החינוך.

תכנית המפגש:

  • אלי פלאי – דברי פתיחה
  • ניצה (קלינר) קסיר – הרצאה על תמונת מצב החברה החרדית
  • שלומית שהינו-קסלר – על תפקיד הרשות המקומית במערכת החינוך בדגש על ערים מעורבות
  • ישראל תיק – על מערכת החינוך החרדית, התפתחות ואתגרים בדגש על “ערים מעורבות”
  • יצחק פינדרוס – על האתגרים מול השלטון המקומי והמרכזי