יום עיון לאגף השווקים, בנק ישראל – סוגיות בחברה החרדית בישראל

עובדי בנק ישראל מאגף השווקים הגיעו למכון החרדי למחקרי מדיניות ליום עיון בו הוצגו בפניהם נתונים ומחקרים אודות החברה החרדית וסוגיות כלכליות הנוגעות בה.

היום נפתח בסיור בתלמוד תורה סמוך, שם זכו המשתתפים לסקירה קצרה מפי מנהל התלמוד תורה אודות תכנית הלימודים והתכנים השונים הנלמדים בו, ולאחר מכן הם סיירו בין הכיתות ושוחחו עם המלמדים והתלמידים.

בהמשך היום הגיעו המשתתפים למכון. יו”ר המכון אלי פלאי והמשנה ליו”ר ניצה (קלינר) קסיר הציגו את המכון. לאחר מכן, הציגה המשנה ליו”ר, ניצה (קלינר) קסיר, את “פרדוקס העוני” הקיים בחברה החרדית, כאשר מחד גיסא ניתן לראות שמרבית החרדים משתייכים למעמד כלכלי נמוך ושיעורי העוני שנמדדו בחברה החרדית הם גבוהים במיוחד, ומאידך גיסא שיעור גבוה מהם מרוצים ממצבם הכלכלי, איכות החיים שלהם דומה לזו של יהודים לא-חרדים וגבוהה בהרבה מזו של הערבים, ורק שיעור נמוך במיוחד דיווחו על כך שהם אי-פעם חשו עניים. לצד הנתונים היא סקרה את המאפיינים התרבותיים בהקשר לעוני, וההבדלים הקיימים בהם בין המגזרים השונים.

חבר הנהלת המכון יצחק פינדרוס התייחס בדבריו על הצורך לתכנון מקדים כדי למנוע מתחים העלולים להיווצר בין אוכלוסיות שונות במוקדי חיכוך, ופרופ’ יורם מרגליות הציג בפניהם את עיקרי הנקודות בנוגע לפרויקט הגמ”חים אותו הוא מוביל במכון בשיתוף עם נציגי רשויות המדינה.  

מצגת יום העיון:

דיווח על יום העיון בפרסום של בנק ישראל:

תמונות מיום העיון: