• En
 • יום עיון לבוגרי תכנית משפיעים

  יום העיון התקיים לרגל סיום שנת ההשמה הראשונה ופתיחת שנת ההשמה השנייה, כפר עציון – 24.7.2019

  המכון החרדי למחקרי מדיניות ותכנית משפיעים – ‘חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי’ קיימו יום עיון משותף לבוגרי התכנית – מפגש סיום של שנת ההשמה הראשונה ופתיחת שנת ההשמה השנייה. יום העיון שנערך בכפר עציון והתקיים ב-24.7.2019, כלל שני חלקים.

  במרכז יום העיון התקיימה הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר על כלכלת ישראל ומבט השוואתי בין האוכלוסיות השונות המרכיבות את החברה הישראלית.

  בחלק השני של היום התקיימו במקביל שישה שולחנות עגולים בנושאים שונים: התחדשות עירונית חרדית, הנגשת מיזמים דיגיטליים, חינוך בלתי פורמלי לחרדים, שוויון זכויות בעבודה – אתגרים ייחודיים, רווחה ותשתיות תחבורה ציבורית למגזר החרדי. בכל שולחן הוצג הנושא על ידי חבר תוכנית משפיעים ולאחר מכן התקיים דיון במטרה ליצור תשתית להבנת הנושא, הצגת החסמים וכיווני פעולה. הדיון עסק גם במתודה התכנון והמחקר הנדרשת בכל תחום. בכל שולחן השתתף גם נציג מטעם המכון שסייע בהתוויה ובמתודה: יצחק פינדרוס, יהודית מילצקי, ישראל תיק, ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו קסלר ודוד זוהר.

   

   

   

   

   

  דילוג לתוכן