יום עיון ‘נושמים לרווחה’ – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר בנושא ‘החברה החרדית, מאפיינים תרבותיים, עוני ומה שביניהם’ – 3.2.2019

ביום עיון שהתקיים בירושלים במסגרת ‘נושמים לרווחה’ הציגה ניצה (קלינר) קסיר הרצאה על החברה החרדית.
הרצאתה סקרה מאפיינים שונים של החברה החרדית, ביניהם: סקירה של הזרמים המרכזיים בחברה החרדית, מאפיינים דמוגרפיים, מאפיינים תרבותיים, פריסה גאוגרפית, חינוך, מאפיינים תעסוקתיים, רמת הכנסות ועוני.
בחלק השני של ההרצאה בחנה קסיר את הקשר שבין המאפיינים של החברה החרדית לשיעורי העוני, כפי שהם נמדדים במדדים שונים; וניתחה את פרדוקס העוני – מצד אחד, אחד מכל שני חרדים הוא עני ומצד שני רק כ-8% חשים שהם עניים – והסבירה אותו דרך בחינת המאפיינים הייחודיים של החברה החרדית.
את ההרצאה סיימה בהצגת שאלות המדיניות – מה נדרש מהממשלה כדי לטפל בעוני החרדי, במי היא צריכה לטפל ומהם דרכי הפעולה הנדרשים.