• En
 • יעדי התעסוקה מתעלמים מהבעיות של הערבים והחרדים (בני פפרמן, TheMarker)

  בכתבה שפורסמה באתר דה-מרקר, תיאר בני פפרמן את הליקויים בתהליך קבלת ההחלטות הממשלתי בנושא החברה החרדית והערבית שהביאו להקמת המכון, תוך בחינה של התועלת שהמכון יכול להביא לשיפור תהליכים אלו.

  “לגורמים ממשלתיים אין די מידע רלוונטי כדי להבין את השינויים העוברים על הקהילה והמשפחה החרדית בשני העשורים האחרונים. זאת, בעיקר בשל הנטייה של מנהגי הקהילה ואוכלוסייתה לצמצם את שיתוף הפעולה עם חוקרים חיצוניים”.
  הקמתו של המכון החברתי־חרדי למחקרי מדיניות על ידי יזמים חרדים, שבראשו עומדים חוקרים חילונים ממוסדות מחקר אקדמיים, הפועלים בשיתוף עם חוקרים חרדים, היא תשתית טובה להרחבת הידע ושיטות החקירה הנחוצות, דבר שעד כה לא התאפשר, מה שפגע בהבנת הנעשה באוכלוסייה החרדית.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן