ישראל תיק הגיב בכנס השנתי של מכון אהרן – 2019

ישראל תיק, עמית במכון החרדי למחקרי מדיניות ויו”ר ועדת ביקורת במועצה להשכלה גבוהה השתתף כמגיב במושב בכנס השנתי של מכון אהרן 2019.

בדבריו התייחס לצורך בחשיבה יצירתית לעשות שינוי במערכת החינוך החרדית, והצורך להעלאת הפריון שלה שהיום הוא אינו מספק. ישראל הדגיש את החשיבות שלא להתמקד בוויכוחים התרבותיים אלא לחפש את הדרך שלא תגרום לחברה החרדית שלא להשתלב בצורה מיטבית בשוק העבודה. כך למשל לגבי הנשים יש חשיבות למקד את הדיון בשיפור איכות התעסוקה ולמקד את הדיון בשדרוג ספרי הלימוד והתכנים ולא בוויכוח על בגרויות ואקדמיה. לגבי הגברים מציע ישראל, שהמדינה תתמקד באלה שכבר יצאו לשוק העבודה.