ישראל תיק – סמינרים: בין הכשרה מקצועית לחינוך

 “הסמינרים נוסדו כמוסדות חינוך המיועדים לחנך ולעצב את דמות החניכות, לצד זה בעשור האחרון התחדדה ההבנה שכדי לפרנס יש צורך להקנות ידע והתמקצעות. רוב מוחלט של בוגרות התיכונים ממשיכות לסמינרים, והמכון מוביל צוות חשיבה כיצד ניתן לספק להן הכשרה מקצועית בצורה טובה בלי לוותר על מטרת העל המרכזית – חינוך ועיצוב דמותן של הבוגרות.”