• En
  • יש מצב שכל אדם שני בחברה הערבית הוא עני (גיא ליברמן, גלובס)

    הדברים נאמרו בפאנל “אתגרים של עוני, אבטלה, ופשיעה בחברה הערבית” שנערך בוועידה של הפורום הכלכלי הערבי ו”גלובס” בהנחיית אחסאן הנו.

    “שיעורי העוני בחברה הערבית עלו מ-2002 ל-2012 לכ-58 אחוזים. מאז הם יורדים ועומדים כיום על כ-50 אחוזים. בשנים האחרונות רואים השתלבות בשוק העבודה, גם של נשים. מצד שני 50 אחוז זה הרבה וגם מי שמשתלב נכנס ברמות שכר הרבה יותר נמוכות מהחברה היהודית כולל המגזר החרדי”, הדברים נאמרו על ידי ניצה קסיר,  המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, בפאנל האתגרים של עוני אבטלה ופשיעה בחברה הערבית שנערך בוועידה של הפורום הכלכלי הערבי ו”גלובס” בהנחיית אחסאן הנו”.

    דילוג לתוכן