כך מגייסים חרדים 10 מיליון שקלים (מאקו: רונית מורגנשטרן, 13.8.19)

בכתבה שעסקה בגיוסי הכספים בחברה החרדית למטרות שונות, כפרויקט בניה, ראיינה כב את המשנה ליו"ר ניצה (קלינר) קסיר והפרטה חלק מהממצאים מהמחקר המשותף של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי בחן את העוני בחברה החרדית.

"הקהילה החרדית מתייחסת לעוני אחרת מאשר הציבור הכללי. על פי מחקר שערכו ניצה קלינר קסיר ואסף צחור שי, חוקרים במכון החרדי למחקרי מדיניות, עולה כי החברה החרדית מגשרת על ההכנסה הנמוכה בכמה דרכים, והעיקריות הן הכנסה נוספת מתשלומי העברה, סיוע הדדי וקהילתי וצמצום הוצאות על צריכה. "מנקודת מבטו של האדם החרדי, קבוצת הייחוס הרלוונטית להשוואה היא החברה החרדית הסובבת אותו ולא החברה הכללית בישראל, לכן ממדי העוני יחסית לחברה החרדית בלבד, נמוכים הרבה יותר מאשר בהשוואה לכלל האוכלוסייה – 14.3% בלבד, לעומת 52.6% במדד העוני של הלמ"ס הנמדד לפי הכנסות."

ניצה (קלינר) קסיר מהמכון החרדי למחקרי מדיניות מציינת עוד, שלמרות נתוני העוני הגבוהים של הלמ"ס במגזר החרדי, שיעור התורמים החרדים עומד על 76%, לעומת כ-27% באוכלוסייה הכללית (פי שלושה) וסכום התרומה החודשית של משק בית חרדי גבוה פי 2.5 ממשפחה לא חרדית – 483 שקלים בממוצע לשנה לעומת 257 שקלים באוכלוסייה הכללית. "תרומות הן חלק בלתי נפרד מהחיים הקהילתיים, החברתיים והכלכליים בחברה החרדית" מסבירה החוקרת.